• pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       - Obrázok 1


      OZNAM ŠJ

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr 27.6.2017 utorok do 14:00 hod. z dôvodu ukončenia školského roka. V prípade choroby si obde odoberiete v obedári.

      Stravovanie sa končí 30.6.2017 t.j.piatok v čase od 10:00 - 12:00


      KLUB VELIČANOV  vyhlasuje súťaž

       

      O najzaujímavejšiu historickú fotografiu Veľkej

       

      Klub Veličanov pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej vyhlasuje pre žiakov ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela súťaž o najzaujímavejšiu historickú fotografiu, pohľadnicu alebo dokument Veľkej. Kritériom hodnotenia bude vek fotografie a zdokumentovanie dnes už neexistujúcich objektov.

      1. cena : TABLET

      Všetky vybrané a zverejnené fotografie, pohľadnice a dokumenty budú odmenené vecnými cenami.

      Po skopírovaní budú originály vrátené majiteľom. Majiteľ dokumentu zároveň dáva súhlas s jeho zverejnením v pripravovanej knihe o Veľkej prípadne na výstave o histórii Veľkej.

      Uzávierka súťaže bude dňa 9.6.2017, vyhodnotenie a odovzdanie cien dňa 24.6.2017 na juniálese v areáli základnej školy.

                                                                            

       

      Milan Hámor, predseda Klubu Veličanov v.r.

       


       

      1.6.2017 - fotografovanie triednych kolektívov

      1.6.2016 - Kráľ čitateľov 2.A

      2.6.2017 - program pri príležitosti MDD - ukážka psovodov, ukážka práce hasičov, DOD VÚ Poprad Stráže

      2.6.2017 o 17:00 - odovzdávanie ceny "O najšportovejšiu školu" v Aréne Poprad

      6.6.2017 - dejepisná exkurzia  - Banská Bystrica - traja žiaci z 9.ročníka

      7.6.2017 - Šermiarsko - divadelná kumpánia

      12.6.2017 - 16.6.2017 - škola v prírode pre žiakov 3. a 4.ročníka

      16.6.2017 - historická konferencia  - Ján Brokoff

      23.6.2017 - hasiči - 1.- 4.ročník

      24.6.2017 - JUNIÁLES

       - Obrázok 2

      26.6.2017 - PROFORIENT, testovanie žiakov 8.roč.

      23.6.2017 -  Teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie v teréne (5.- 9.roč.)

                        - Teoretická príprava žiakov na Didaktické hry (1. - 4.roč.)

      28.6.2017 - účelové cvičenia v prírode - praktická časť (5. - 9.roč.)

                       - didaktické hry v prírode (1. - 4.roč.)

      30.6.2017 o 9:00 - SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

       


       

      ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV:

      winkKonferencia o Brokoffovi: Karolína Bielená, Daniel Pafko, Juraj Pompa- pod vedením Mgr. Lucie Hartingerovej

      príspevok do zborníka: Immaculaty_final.pdf

      winkKráľ čitateľov v 2.A - 1. miesto: Katarína Meltzerová

      winkDiplom - Adam Zeman - zlaté pásmo v 2. katagórii v keyboardovej súťaži Vychodoslovenského regiónu

      Sutaz.mp4

      surpriseDiplom - Dominika Zemanová a Barbora Sopková -  Výtvarná súťaž s európskou tematikou

      https://www.youtube.com/watch?v=p6ZcHcPfuqM

      smileyDiplom - Vanesa Chovancová, Katarína Margetajová a Štefan Kollár -  za 3.miesto v 10.ročníku súťaže základných škôl okresu Poprad a Kežmarok "MEDZNÍKY 2.svetovej vojny"

      smiley1.miesto - Jakub Mereš - Deti a architektúra

       http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php

      winkNajúspešnejšia riešiteľka KLOKANa - Sofia Stanková

      smiley4.miesto v okresnom kole biologickej olympiády - kat. D - Ondrej Osvald