• Január 2018

     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       

      Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      11.1.2018 od 16:30 - 17:30 - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi

      15.1.2018 - 19.1.2018 - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.roč.

      16.1.2018 - OK OAJ

      17.1.2018 - OK Šaliansky Maťko

      http://www.tvpoprad.sk/saliansky-matko-ocami-deti/

      Katarína Meltzerová - obsadila 1.miesto v OK Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti v I.kategórii. Našu školu a okres Poprad bude reprezentovať v krajskom kole v Prešove vo februári 2018. Blahoželáme.

      18.1.2018 - OK ONJ

      22.1.2018 - klasifikačná porada

      22.1.2018 - fotografovanie portrétov

      V mesiaci január budú triedne kolá a školské kolo HK pre žiakov 2. -  9.roč.