• Marec 2018

     • Udelenie riaditeľského voľna

      žiakom 6. až 8. ročníka

       

          Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad, PhDr. Richard Bekess oznamuje, že žiakom 6. až  8. ročníka tunajšej školy,  udeľuje dňa 21. marca 2018 (streda) riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom z organizačných dôvodov Testovanie T9 – 2018 žiakov deviateho ročníka.

      Žiaci 6. - 8. ročníka, ktorí majú riaditeľské voľno sú automaticky odhlásení z obeda.

      Kto má o stravu záujem, musí sa prihlásiť u vedúcej školskej jedálne do 19. 03. 2018 (pondelok).

      Žiaci 1. – 5. ročníka majú riadne vyučovanie. Školský klub detí a školská jedáleň funguje v nezmenenom režime.

      Opať je tu možnosť poukázať 2% z dane.

      Rodičom a sympatizantom vopred ďakujeme.

      Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      6.3.2018 - jednodňová exkurzia do Osvienčimu pre žiakov 8.-9.roč.

      13.3.2018 - Pytagoriáda 3.-5.roč.

      14.3.2018 - Pytagoriáda 6.-8.roč.

      16.3.2018 - OK FO

      19.3.2018 - Matematický KLOKAN

      21.3.2018 - TESTOVANIE T9-2018

      22.3.2018 - ŠK Medzníky 2.svetovej vojny

      22.3.2018 - od 15:00-17:00-Deň otvorených dverí (1.stupeň ZŠ)

      23.3.2018 - OK CHO

      29.3.2018 - 3.4.2018 - Veľkonočné prázdniny

      Vyučovanie pokračuje v stredu 4.4.2018.

      ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA na šk.rok 2018/2019

       

       

     • FEBRUÁR 2018

     • Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      1.2.2018 od 10:00 - karneval pre žiakov 1.stupňa

      2.2.2018 - polročné prázdniny

      6.2.2018 - OK GeO

      6.2.2018 o 10:30  - divadelné predstavenie pre žiakov 1.- 4.roč. - PREKLADÁ SA

      7.2.2018 - ŠK HK

      8.2.2018 - OK BiO

      9.2.2018 - ŠK CHO

      15.2.2018 - OK DO

      21.2.2018 - KK Šaliansky Maťko. Reprezentovať v Prešove nás bude Katarína Meltzerová.

      26.2.2018 - 2.3.2018 - jarné prázdniny

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 5.3.2018.