• Marec 2019

     • Deň otvorených dverí - 27. 3. 2019 od 15.00 - 17.00 hod.

       

        4.3.2019 - pokračuje beseda žiakov 7. - 9. roč. s Mestskou políciou Poprad

      21.3.2019 - Matematický KLOKAN

      21.3.2019 - Medzníky 2. svetovej vojny - školské kolo

      26.3.2019 - Pytagoriáda 3. - 5. roč.

      27.3.2019 - Pytagoriáda 6. - 8. roč.

       

      Začína:

      Žiacka liga vo vybíjanej mladších žiačok

     • Gratulujeme!

     • Adamovi ZEMANOVI

      za 2. miesto v celoslovenskom kole

      programátorskej súťaže Scratch CUP 2019.

      Do súťaže sa zapojilo 180 žiakov z 30 škôl z celej SR.

     • NOVÉ ZVONENIE V ŠKOLE

     • Od 6. marca 2019 má naša škola zavedené nové POLYFONICKÉ ZVONENIE.

     • Január 2019

     • 10.1. 2019 od 16.30 - 17.30 h - Konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi

      16.1.2019 - Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      21.1.2019 - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov 4. - 6. roč.

      23.1.2019 - Šaliansky Maťko - okresné kolo

      29. - 30.1.2019 - Športová olympiáda mesta Poprad - zimná časť

      28. 1. - 1.2.2019 - Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     • November 2018

     • V dňoch 12.11. - 14.11. 2018  sa uskutoční zber papiera

      5.11.2018 - Anglické divadelné predstavenie pre žiakov 7. - 8. roč.

      7.11.2018 - Videoprojekcia o KUBE pre žiakov 7.roč.

      8.11.2018 . EKOTOPFILM - environmentálny filmový festival v kine Tatran pre žiakov I. a II. stupňa

      15.11.2018 - KOMPARO 2018 - testovanie žiakov 9. ročníka

      21.11.2018 - TESTOVANIE 5  - testovanie žiakov 5. ročníka

      22.11. 2018 - Divadelné predstavenie v kine Máj pre žiakov 1. - 9. roč.

      V dňoch 21.11. - 24.11.2018 sa naši žiaci zo 6. - 9. ročníka zúčastnia futbalového turnaja v Prahe.