• Apríl 2019

     • 25.4.2019 od 16.30 - 17.30 hod. - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy

       

      2.4. - 4.4.2019 - Zápis do 1. ročníka šk. r. 2019/2020

      3.4.2019 - TESTOVANIE 9 - 2019  /monitor/

      8.4., 15.4. a 25.4.2019 - súťaž vo vybíjanej - žiačky II. stupňa

      9.4.2019 - Matematická olympiáda - okresné kolo6. - 8. ročník

      9.4.2019 - Divadelné predstavenie PSÍČKOVO - žiaci 1. - 4. ročníka

      12.4.2019 - Medzníky 2. svetovej vojny - súťaž - žiaci 9. ročníka

      25.4.2019 - Biologická olympiáda - okresné kolo - žiaci II. stupňa

       

      18.4. - 23.4.2019 - veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 24.4.2019