• Krajské kolo v malom futbale - 1. miesto

     • Dňa 15. 5. 2019 mladší žiaci vyhrahli 1. miesto v krajskom kole v malom futbale s postupom na majstrovstvá SR v dňoch 3. - 4. júna 2019 v NTC Poprad

     • Máj 2019

     • 13.5 a 16.5.2019 - prijímacie skúšky žiakov 9. ročníka na stredné školy

      20.5. - 24.5.2019 - škola v prírode pre žiakov 3. - 4. ročníka

      27.5. - 29.5.2019 - zber papiera

      31.5.2019 - Deň detí 

       

      2.5.2019 - testovanie žiakov 4. ročníka zo všeobecných študijných predpokladov

      7.5.2019 - Pietna spomienka a kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia víťazstva nad fašizmom a skončenia 2.SV pri pamätníku padlých bojovníkov v parku pri železničnej stanici o 13.00 hod.

      7.5.2019 - Mladý záchranár CO - súťaž - žiaci II. st.

      7.5.2019 - Okresné kolo vo futbale - mladší žiaci

      9.5.2019 - Okresné kolo v atletike - starší žiaci

                      - Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

                      - Štúrov Zvolen - okresné kolo

                      - Deň Európskej únie

      projektové vyučovanie

      12.5.2019 - Deň matiek - vystúpenie žiakov s kultúrnym programom v Kine Máj o 15.00 hod.