• JÚN 2019

     •  

      O z n a m

       

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr  24.06.2019 t.j. PONDELOK do 14:00 hod., z dôvodu ukončenia školského roka.  V prípade choroby, obed si odoberiete v obedári. Stravovanie sa končí dňa 28.06.2019 t.j. piatok v čase od 10:00 do 11:30 hod.

       

       

      Prajeme krásne P R Á Z D N I N Y.

       

       

       

      6.6.2019 - Fotografovanie triednych kolektívov

       

      Súťaže a exkurzie:

      3.6. - 4.6.2019 - Školský pohár vo futbale, Majstrovstvá Slovenska vo futbale

      3.6.2019 - ŠOMP - Tenis

      3.6.2019 - Prírodovedné dni

      5.6.2019 - Krajské kolo v atletike

      7.6.2019 - Krajské kolo v malom futbale

      7.6.2019 - Dejepisná exkurzia - Sereď, B. Bystrica

      14.6.2019 - ŠKD - športová olympiáda

       

      Školské akcie:

      14.6.2019 - Sférické kino - pre žiakov 1. - 4. roč.  (v telecvični školy)

       

      Ukážka vojenskej techniky a vojenského výcviku v areáli školy pred altánkom:

      17.6.2019 - žiaci 1. - 4. ročníka

      18.6.2019 - žiaci 5. - 6. ročníka

       

      25.6.2019 - Účelové cvičenia v teréne - 5. - 9. ročník

                          Didaktické hry v prírode - 1. - 4. ročník

       

      28.6.2019 o 9.00 hod. - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19