• Oznam o zákaze používania digitálnych zariadení v škole

     • Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 26. 08. 2019 sa dopĺňa do školského poriadku nasledujúce nariadenie o zákaze používania digitálnych zariadení v škole: 


      Dodatok_ku_skolskemu_poriadku.pdf

     • SEPTEMBER 2019

     • Súťaže a exkurzie:

      11. 9. 2019 - Literárno-dejepisné dopoludnie - 5. A.

      17. 9. 2019 - Literárno-dejepisná exkurzia B. Bystrica, Tajov - 7.A, 9. A

      18. 9. 2019 - Literárno-dejepisné dopoludnie - 5. B

      24. 9. 2019 - Literárno-dejepisná exkurzia Martin - 8. A, 8. B

       

      Školské akcie:

      V dňoch od 19. 9. - 20. 9. 2019 (termín bude upresnený podľa počasia) sa uskutočnia:

      Cvičenia v prírode pre 1. až 4. ročník

      Účelové cvičenia v teréne pre 5. až 9. ročník

      Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie podľa rozvrhu!

       

      27. 9. 2019 o 12.00 hod  - Pietna spomienka na padlých v 2. svetovej vojne

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom detí zo ŠKD, že dňa 19. 9. 2019 /štvrtok/ o 17.00 hod.  sa uskutoční stretnutie rodičov a vedenia školy.