• Október 2019

     • Súťaže a olympiády:

      4.10.2019 - Športová olympiáda mesta Poprad - plávanie

      10.10.2019 - Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

       

      Školské akcie:

      16.10.2019 o 8.30 hod. - divadelné predstavenie v Dome kultúry pre žiakov 7. - 9. ročníka

       

      Počas celého mesiaca október prebieha informačná výchova žiakov v Podtatranskej knižnici

      V mesiaci október začína aj krúžková činnosť  (harmonogram nájdete v sekcii  Krúžky)

       

      30.10. a 31.10.2019 - jesenné prázdniny; vyučovanie začína v pondelok 4.11.2019

       

     • Rodičovské združenie

     • 7.10.2019 o 16:30  - sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov. Po skončení bude triedne rodičovské združenie a konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy.