• Zber papiera

     • streda 20.11. - piatok 22.11.2019

      7.30 hod - 15.00 hod.

       

      v stodole v areáli školy

      alebo priamo vo firme Brantner

      na Novej ulici vo Veľkej

     • NOVEMBER 2019

     • Súťaže a exkurzie:

      7.11.2019 - videoprojekcia "IRÁN" pre žiakov 7. ročníka

      7.11.2019 - ŠKD - skladanie origami

      27.11.2019 - Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

      28.-29.11.2019 - futbalový turnaj žiakov 7. - 9. roč. v Prahe

       

      Školské akcie:

      14.11.2019 o 8.30 hod. - anglické divadelné predstavenie pre žiakov 4. - 6. roč.

      14.11.2019 - KOMPARO 2019 - testovanie žiakov 9. ročníka

      20.11.2019 - TESTOVANIE 5 - 2019 - celoslovenské testovanie žiakov 5. roč.

      28.11.2019 - VŠETKOVEDKO / EXPERT - geniality show

       

      V dňoch 20.11 - 22.11.2019 bude prebiehať zber papiera.