• OKTÓBER 2016


      Ponuka_kruzkov_2016_17.pdf


      DETSKÝ ČIN ROKA 2016 http://www.detskycin.sk/


      - začína žiacka liga ml.žiakov vo futbale


      - prebieha informačná výchova v Podtatranskej knižnici


      - VI.A sa chystá do Tricklandie v St. Smokovci (www.tricklandia.sk)

      http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10064/107355#741

      od 9:00 - 12:20 minúty


      6.10.2016 - cezpoľný beh, OK

      Kubosiova 4.miesto
      Kravcak 2.miesto
      Odrobina 4. miesto
      Lopusek 6. miesto
      Dievcata 3. miesto druzstiev
      Chlapci 2. miesto druzstiev
       


      6.10.2016 - Ovocno - zeleninový deň, 1. - 4.roč.


      6.10.2016 - o 17.00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov. Po ukončení bude triedne RZ a konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy.


      10.10.2016 - Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry, školské kolo

      Výsledková listina školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Dátum konania: 10.10.2016

       

      1. miesto      Margetajová Katarína     45 bodov

      2. miesto      Hauserová Vanesa           41 bodov

      3. miesto      Schuster Tomáš                40 bodov

       

      4. miesto      Diabelková Alexandra       37 bodov

      4. miesto      Dic Richard                          37 bodov

      4. miesto      Pekarčíková Monika          37 bodov

      5. miesto      Lech František                    34 bodov

      6. miesto      Kubošiová Karolína            32 bodov

      6. miesto      Pafko Daniel                        32 bodov

      7. miesto      Handzuš Michal                  28 bodov

      7. miesto      Martinková Soňa                28 bodov

      8. miesto      Kunová Silvia                       25 bodov

      9. miesto      Regitko Filip                         14 bodov


      20.10.2016 - ŽIVÁ REŤAZ - Integrácia seniorov


      24.10.2016 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

      Naša školy sa zapojí do spolupráce pri realizovaní aktivity Čítame spolu.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/2017 za ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

      Spoločné čítanie sa uskutoční dňa 24.10.2016 o 9.00 hodine.


      27.10.2016 - Večer plný záhad


      27.10.2016 - o 8:30 hod vo veľkej sále MsÚ - výchovný koncert pre žiakov 5. - 9.roč.


      - Jesenné prázdniny začínajú v piatok 28.10.2016 a končia 31.10.2016.

      Vyučovanie sa začne v stredu 2.11.2016

     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       - Obrázok 1


      Ponuka_kruzkov_2016_17.pdf


      16.9.2016  - piatok

      - Cvičenia v prírode - 1.stupeň ZŠ

      - Účelové cvičenia v prírode - 2. stupeň ZŠ


      14.9.2016 - literárno - dejepisné dopoludnie pre 5.roč.


      SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2016/2017 bude v pondelok 5.9.2016 o 9.00 pred budovou školy :)


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      zapožičal

      Základnej škole s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká

      čestný názov

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU AURELA VILIAMA SCHERFELA


       

      Oznam pre stravníkov

      Na stravu v ŠJ sa môžete prihlásiť v kancelárii vedúcej ŠJ od 8.00 hod. do 15.00 hod.
      Žiaci, ktorí zaplatili za stravu v mesiaci august 2016 sú prihlásení na obedy od 6.9.2016, nemusia sa  na obed prihlásiť, len je potrebné vypísať zápisný lístok.
      Prevádzka ŠJ začína 6.9.2016 t.j.utorok.

      Dňa 5.9.2016 sa nevarí.


      Zoznam pomôcok pre 1.stupeň ZŠ

      Pomôcky pre 1.ročník

      laugh     Pomocky__pre_1.docx

       

      Pomôcky pre 2.ročník

      cheeky    Pomocky__pre_2.doc

      Pomôcky pre 3.ročník

       wink  Zoznam_pomocok_pre_3.docx 

      Pomôcky pre 4.ročník

      smiley  Zoznam_pomocok_pre_4.roc..doc

     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

       - Obrázok 1


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      zapožičal

      Základnej škole s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká

      čestný názov

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU AURELA VILIAMA SCHERFELA


      OZNAM

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr do pondelka 27.06.2016 do 8:00 hod., z dôvodu ukončenia školského roka. V prípade choroby si obed odoberiete v obedári.

      Stravovanie sa končí 30.06.2016 t.j. štvrtok - v čase od 10:15 do 11:30 hod.

      Prajeme krásne prázdniny.

       


      1.6.2016 - Fotografovanie triednych kolektívov

      2.6.2016 - Čitateľský maratón - 4. - 5.roč.

      6.5.2016 - 9.6.2016 - ZBER PAPIERA

      7.6.2016 - Dejepisná exkurzia - Prešov, Solivar

      13.6.2016 - 17.6.2016 - Telgárt, Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka

      22.6.2016 - Klasifikačná pedagogická porada

      23.6.2016 - Teoretická príprava žiakov na Účelové cvičenia v prírode (5. - 9.roč.)

                       - Teoretická príprava žiakov na Didaktické hry v prírode (1. - 4.roč.)

      24.6.2016 - Účelové cvičenia v teréne (5. - 9.roč.)

                      - Didaktické hry v prírode (1. - 4.roč.)

      25.6.2016 - JUNIÁLES

       - Obrázok 2

      27.6.2016 - 29.6.2016 - Odovzdávanie učebníc podľa pokynov

      30.6.2016 - Slávnostné ukončenie šk.roka 2015/2016

       


       

       

      PRESTUP NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU

      (interný informačný list riaditeľstva ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká)

      Základné informácie pre zákonných zástupcov žiakov


      Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.
      Nová škola, do ktorej chce žiaka rodič alebo zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené, alebo z iných dôvodov.

      Postup pri realizácii zmeny školy:


      1. Povinnosti zákonného zástupcu:

      Rodič alebo zákonný zástupca žiaka:
      - najprv dohodne zmenu školy s riaditeľom školy, do ktorej má žiak prestúpiť,
      - na základe súhlasu riaditeľa novej školy podá písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školy adresovanú riaditeľovi pôvodnej školy
      - minimálne posledný deň pred odchodom zo školy splní všetky záväzky voči pôvodnej škole:
      a) prevzatie všetkých osobných vecí z úložných priestorov v triede alebo v šatňovej skrinke,
      b) odovzdanie kľúča od šatňovej skrinky, čipu na evidenciu dochádzky a stravy, vypožičaných kníh zo školskej knižnice alebo iných zapožičaných vecí,
      c) uhradenie prípadných nedoplatkov za stravu.


      2. Povinnosti školy, do ktorej bude žiak preradený
      Riaditeľ novej školy:
      - písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka, t.j. odošle kópiou Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi s použitím tlačiva ŠEVT č. 49 202 1 - Potvrdenie, ktorým zároveň potvrdzuje deň začiatku návštevy školy.


      3. Povinnosti školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval
      Riaditeľ pôvodnej školy (z ktorej žiak prestupuje) je povinný:
      - do 5 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vytiadanej dokumentácie žiaka.


      V Poprade-Veľkej 09. 05. 2016                                                                                                      PhDr. Richard Bekess
                                                                                                                                                              riaditeľ školy

       


      BESEDA S FUTBALOVOU REPREZENTÁCIOU

      Dňa 31.5. 2016 do našej futbalovej školy ZŠ Poprad – Veľká zavítala vzácna návšteva. Prišli k nám slovenskí reprezentanti do 21 rokov s realizačným tímom. Z hráčov sa o svoje skúsenosti s profesionálnym futbalom podelili Tomáš Vestenický (Cracovia), Pavol Šafranko (Podbrezová), Filip Lesniak (Tottenham), Branislav Niňaj (Lokeren) Jaroslav Mihálik (Slavia Praha) a Marek Rodák (Fulham). Realizačný tím prišiel v zložení Pavel Hapal (hlavný tréner), Oto Brunegraf (asistent trénera) a Jakub Kojnok (technický vedúci mužstva).

      Futbalistov najprv privítal riaditeľ školy Richard Bekess a neskôr celú diskusiu viedol zástupca NTC Poprad Peter Melek. Tréner Hapal najskôr predstavil náš tím a jeho šance na postup na ME 2017. Neskôr sa hráči vyjadrili k rôznym témam ako napríklad ich denný režim, týždenný mikrocyklus či premena amatérskeho futbalistu na profesionálneho. Nasledovali rôzne zaujímavé otázky na hráčov ako napríklad obľúbený tím, hráč či koľko párov kopačiek zničia hráči do roka. Chlapci z reprezentácie pripravili aj malé prekvapenie vo forme 4 darčekov – hier o futbale, ktoré získali nádejní futbalisti po správnom odpovedaní na pripravené otázky. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a nechýbala ani autogramiáda.

      Celá beseda sa niesla v priateľskom duchu. Chlapci, naši futbalisti, veľmi pozorne počúvali a veríme, že raz sa aj oni ocitnú na podobnej besede, no už ako profesionálni futbalisti. Držíme im v tom palce!


      Týždeň zdravej výživy

      Food revolution day na popradských školách

      https://www.youtube.com/watch?v=Y7yCl1FFdqQ