• pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

       - Obrázok 1

       


      BESEDA S FUTBALOVOU REPREZENTÁCIOU

      Dňa 31.5. 2016 do našej futbalovej školy ZŠ Poprad – Veľká zavítala vzácna návšteva. Prišli k nám slovenskí reprezentanti do 21 rokov s realizačným tímom. Z hráčov sa o svoje skúsenosti s profesionálnym futbalom podelili Tomáš Vestenický (Cracovia), Pavol Šafranko (Podbrezová), Filip Lesniak (Tottenham), Branislav Niňaj (Lokeren) Jaroslav Mihálik (Slavia Praha) a Marek Rodák (Fulham). Realizačný tím prišiel v zložení Pavel Hapal (hlavný tréner), Oto Brunegraf (asistent trénera) a Jakub Kojnok (technický vedúci mužstva).

      Futbalistov najprv privítal riaditeľ školy Richard Bekess a neskôr celú diskusiu viedol zástupca NTC Poprad Peter Melek. Tréner Hapal najskôr opísal náš tím a jeho šance na postup na ME 2017. Neskôr sa hráči vyjadrili k rôznym témam ako napríklad ich denný režim, týždenný mikrocyklus či premena amatérskeho futbalistu na profesionálneho. Nasledovali rôzne zaujímavé otázky na hráčov ako napríklad obľúbený tím, hráč či koľko párov kopačiek zničia hráči do roka. Chlapci z reprezentácie pripravili aj malé prekvapenie vo forme 4 darčekov – hier o futbale, ktoré získali nádejní futbalisti po správnom odpovedaní na pripravené otázky. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a nechýbala ani autogramiáda.

      Celá beseda sa niesla v priateľskom duchu, chlapci, naši futbalisti veľmi pozorne počúvali a veríme, že raz sa aj oni ocitnú na podobnej besede no už ako profesionálni futbalisti. Držíme im v tom palce!


       

      Týždeň zdravej výživy

      Food revolution day na popradských školách

      https://www.youtube.com/watch?v=Y7yCl1FFdqQ

      V dňoch 20. – 21.5.2016 bol Food Revolution Day. Je to celosvetová kampaň, ktorú založil známy

      šéfkuchár Jemie Oliver z Veľkej Británie, jej zámerom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov.

      V našej školskej jedálni, tento týždeň varíme jedlá, ktoré nám schválil tím Jemieho Olivera. Nie je

      to nič nové, sú to jedlá, ktoré sme už pripravovali v našej školskej jedálni.

      V pondelok bude bulgur, ktorý už dobre poznáte. Bulgur je predvarená, nalámaná pšenica, chuťou

      pripomína oriešky, je ľahko stráviteľný s výbornými nutričnými hodnotami. Obsahuje veľa vlákniny,

      fosfor, horčík, železo , minerály a vitamín A.

      V utorok hovädzia falošná polievka, ktorá bude pripravená z tekvice. 90- 95% tekvice tvorí voda, z

      toho vyplýva jej nízka energetická hodnota. V tekvici nechýbajú ani antioxidanty, zdraviu prospešný

      škrob, pektín a nenasýtené kyseliny.

      V stredu tofu syr, ktorý sa vyrába zo sóje. Je bohatý na proteíny a vitamíny rady B. Neobsahuje

      laktózu, preto si ju môžu dopriať aj alergici na mliečnu bielkovinu.

      Štvrtok – ryba s bylinkovo – orechovou kôrkou. Rybie mäso obsahuje veľa vitamínov A, B a D, ale aj

      minerálnych látok, ako je fosfor, draslík, železo, horčík a vápnik, stopové prvky zinok a selén. Pri

      morských rybách je to najmä vysoký podiel jódu a omega - 3 mastných kyselín.

      Piatok – špenátové halušky so syrovou omáčkou. Špenát je bohatým zdrojom kyseliny šťaveľovej,

      ktorá viaže vápnik. Zo špenátu sa energia uvoľňuje postupne, vďaka čomu zaháňa pocit hladu.

      Reguluje aj hladinu tuku v krvi. Špenát obsahuje aj železo a dokonca viac, než je ho v mäse.

      V stredu dňa 25.5.2016 si žiaci na I. stupni pripravia desiatu z ovocia a zeleniny.


            PRESTUP NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU

      (interný informačný list riaditeľstva ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká)

      Základné informácie pre zákonných zástupcov žiakov


      Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.
      Nová škola, do ktorej chce žiaka rodič alebo zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené, alebo z iných dôvodov.

      Postup pri realizácii zmeny školy:


      1. Povinnosti zákonného zástupcu:

      Rodič alebo zákonný zástupca žiaka:
      - najprv dohodne zmenu školy s riaditeľom školy, do ktorej má žiak prestúpiť,
      - na základe súhlasu riaditeľa novej školy podá písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školy adresovanú riaditeľovi pôvodnej školy
      - minimálne posledný deň pred odchodom zo školy splní všetky záväzky voči pôvodnej škole:
      a) prevzatie všetkých osobných vecí z úložných priestorov v triede alebo v šatňovej skrinke,
      b) odovzdanie kľúča od šatňovej skrinky, čipu na evidenciu dochádzky a stravy, vypožičaných kníh zo školskej knižnice alebo iných zapožičaných vecí,
      c) uhradenie prípadných nedoplatkov za stravu.


      2. Povinnosti školy, do ktorej bude žiak preradený
      Riaditeľ novej školy:
      - písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka, t.j. odošle kópiou Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi s použitím tlačiva ŠEVT č. 49 202 1 - Potvrdenie, ktorým zároveň potvrdzuje deň začiatku návštevy školy.


      3. Povinnosti školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval
      Riaditeľ pôvodnej školy (z ktorej žiak prestupuje) je povinný:
      - do 5 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vytiadanej dokumentácie žiaka.


      V Poprade-Veľkej 09. 05. 2016                                                                                                      PhDr. Richard Bekess
                                                                                                                                                              riaditeľ školy

       


      3.5.2016 - OK v malom futbale, ml. žiaci

      5.5.2016 - Mladý záchranár CO

      5.5.2016 - Testovanie žiakov 4.ročníka ZŠ zo všeobecných študijných predpokladov

      6.5.2016 - Na bicykli bezpečne, 5.roč.

      6.5.2016 - O 13.hod. pietná spomienka spojená s kladením vencov v parku pri železničnej stanici

      8.5.2016 - O 15.00 - DEŇ MATIEK - kultúrny program pri príležitosti dňa Matiek v kine Máj

      9.5.2016 a 12.5.2016 - Prijímacie skúšky na stredné školy

      11.5.2016 - DDI, 2.A od 10.30 - 12.00

      11.5.2016 - Štúrov Zvolen, OK

      12.5.2016 - Beseda v knižnici pre žiakov 1.a 2.roč.

      16.5.2016 - Archimediáda

      Žiak Tomáš Schuster zo 7.A sa umiestnil na 1.mieste.

      Eva Lukačková taktiež obsadila popredné miesto.

      Pripravoval: Mgr. Radovan Brutovský

      Blahoželáme!

      19.5.2016 - 20.5.2016 - OK v atletike

      19.5.2015 - Výber žiakov do ŠT

      20.5.2016 - Medzníky 2.svetovej vojny -

      http://www.tvpoprad.sk/medzniky-2-sv-vojny-2/

      Žiaci z 9.A: Adam Brejčák, Adam Hončár, Adam Kubus sa v tejto súťaži umiestnili na krásnom 2.mieste medzi ZŠ v okresoch Poprad a Kežmarok

      Pripravoval:  PhDr. Richard Bekess

      Blahoželáme :)

      24.5.2016 - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, 4. - 5. roč.

      26.6.2016 - Exkurzia do Osvienčimu

      1.6.2016 - Fotografovanie triednych kolektívov a kamarátskych skupiniek

       


      FUTBALOVÉ TALENTY

      V prvej polovici marca sa mladší žiaci U11 FK Poprad zúčastnili na medzinárodnom mládežníckom turnaji v Korni.


      Popradskí piataci dosiahli nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní

      https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=88831

      Koncom novembra sa v našich základných školách prvýkrát uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníkov v materinskom jazyku a v matematike. Testovanie 5 malo overiť a zistiť stav vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov / pri prechode žiakov z primárneho vzdelania na nižšie stredné vzdelanie - teda z prvého stupňa na 2. stupeň /. Zároveň malo testovanie poskytnúť spätnú väzbu školám o pripravenosti žiakov na tento prechod a následne pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky sú zároveň veľmi dôležitou správou pre riaditeľov škôl, ktorým by mali pomôcť zistiť úroveň 1.stupňa  svojich škôl a hľadať opatrenia na zlepšenie tohto stavu. Testovanie piatakov totiž predstavuje prirodzenú vzorku žiakov bez skreslenia spôsobeného odchodom najlepších žiakov do iných škôl. Testovanie prebiehalo písomnou alebo elektronickou formou. Celoslovensky dosiahnutý priemer predstavuje 64,3%, v matematike je to 62% a v slovenskom jazyku 66,6%. „Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad dosiahli z tohto pohľadu nadpriemerné výsledky. Celkový priemer bol 68,94%, v matematike 68,48% a v slovenskom jazyku 69,40%. Naši piataci sú teda o 4,6% nad celoslovenským priemerom,“ informovala vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. Jednotlivé školy pritom dosiahli aj lepšie výsledky. Podrobnosti v tabuľke:

                                                          priemer   matematika   slovenský jazyk

      Spojená škola, Letná ulica    76,76        76,85             76,67

      ZŠ s MŠ  Fraňa Kráľa           72,46        71,93             72,98

      ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.   72,31        70,00             74,61

      ZŠ s MŠ, Komenského ulica  70,54        69,94             71,13

      ZŠ s MŠ, Francisciho ulica     69,74        69,25             70,23

      ZŠ s MŠ, Tajovského ulica      66,16        65,86             66,46

      ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica     65,17        63,66             66,67

      ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica    63,94        65,01             62,86

      ZŠ s MŠ, Jarná ulica              63,42        63,81             63,02

      --------------------------------------------------------------------------------

      POPRAD                                          68,94        68,48             69,40

      SR                                          64,3       62              66,6


      Gymnázium, Kukučínová Poprad

      udeľuje DIPLOM

      žiakom: D.Dominikovi, A.Hončárovi, M. CHromému, O.Mihálikovi a O. Zbellovi

      za 1.miesto v súťaži prírodovený päťboj.

      dňa 25.2.2016 v Poprade.

      Blahoželáme :)


       

      Výsledková listina

       

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      Školské kolo 2015/2016

       

      I. kategória

       

         POÉZIA

      1. miesto - Sofia STANKOVÁ  2.A

      2. miesto – Natanael David PÁL  2.A

      3. miesto – Tamara BOROŇOVÁ 3.A

       

         PRÓZA

      1. miesto – Denisa RUSNAČIKOVÁ 4.A

      2. miesto – Amanda OLŠAVSKÁ  2.A

      3. miesto – Sofia MORNÁROVÁ  4.A

       

      II. kategória

       

         POÉZIA

      1. miesto – Dominika KANOVITSOVÁ  5.A

      2. miesto – Miriam ŠEBESTOVÁ  5.A

      3. miesto – Svetlana ŠULGANOVÁ 5.A

       

         PRÓZA

      1. miesto – Soňa VOLÁKOVÁ 5.A

      2. miesto – Emma MARTINKOVÁ 6.A

      3. miesto – Lea HLINKOVÁ 6.A

       

      III. kategória

       

         POÉZIA

      1. miesto – Dominika ZEMANOVÁ 8.A

      2. miesto – Katarína MARGETAJOVÁ 8.A

      3. miesto – Patrik ODROBINA 8.B

      3. miesto – Martin ZAVATZKÝ 8.B

       

         PRÓZA

      1. miesto – Michael KRUPA 8.B

      2. miesto – Adam KUBUS 9.A

       

       

       

       


      Najkrajší stromček je z Veľkej

      http://www.tvpoprad.sk/najkrajsi-vianocny-stromcek/

      http://v2.noviny-poprad.sk/clanok.php?id=30

       - Obrázok 2

      Tesne pred Vianocami vyvrcholila vyhlásením výsledkov súťaž popradských ZŠ o najkrajší vianočný stromček. V súťaži si zmerali sily a tvorivosť základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad a jedna súkromná škola.
      Zdobenie stromčekov sa uskutočnilo priamo na Námestí sv. Egídia pod dozorom pedagogických pracovníkov. Ozdoby na stromčekoch boli individuálnym alebo kolektívnym dielom žiakov pod vedením pedagógov a boli vytvorené ľubovoľnými technikami. Verejnosť mohla vyjadriť svoj názor na webovom sídle mesta a rovnako na vybraných sociálnych sieťach. O najlepších rozhodol počet hlasov získaných v súčte všetkých hlasovaní. Konečné poradie napokon vyzerá takto: 1. ZŠ Fraňa Kráľa (1695), 2. ZŠ Francisciho (1165), 3. ZŠ Jarná (766), 4. ZŠ Kopernikova (577), 5. ZŠ Tajovského (441), 6. ZŠ Dostojevského (378), 7. ZŠ Vagonárska (362), 8. ZŠ Komenského (295), 9. ZŠ Life Academy (208), 10. ZŠ Letná (187).
      Víťazný stromček ukázal všetkým, ako zaujímavo sa dá spracovať odpad do vianočnej výzdoby. „Na výzdobu sme použili PET fľaše, filc, separátor, stuhy, drôt, papier, fóliu, polystyrénové obaly z kinder vajíčok, lepidlo, špendlíky, polystyrénové gule, šišky, koráliky. Náš stromček je výnimočný, pretože je ekologický,“ povedal o víťaznom stromčeku Radovan Brutovský zo ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa v Poprade - Veľkej.
      Každá zo škôl, ktorá sa do súťaže zapojila, získala darčeky v podobe sladkostí od partnerov a členov OZ Pre mesto. Traja najlepší získali navyše špeciálne darčekové koše. Odmeny získali aj pedagógovia, ktorí deťom pomohli pri účasti v súťaži.


       

      Aurel Viliam Scherfel

      https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/6fTaTmDp29q5iwf

      http://tuul.sk/material/aurel-viliam-scherfel/


       

      Futbalisti FK Poprad porazili Spartu Praha

      Už po siedmykrát sa žiaci zo Základnej školy vo Veľkej vybrali koncom novembra na futbalový trojzápas v Prahe. V spolupráci s klubom FK Poprad vytvorili dve mužstvá v kategorií U15 a U14. Náš dlhoročný priateľ Alexander Comisso nám opäť vybavil konfrontáciu s futbalovými klubmi z Prahy. Naši futbalisti sa stretli s 3 prvoligovými pražskými mužstvami a môžeme tvrdiť, že tento ich futbalový „trip“ bol najúspešnejší. Naša U15 v prvom zápase nastúpila v obrovskom futbalovom centre na Strahove proti domácej Sparte Praha. Hoci to boli o rok mladší futbalisti, no porazili sme najlepšie české mužstvo 1:0 po góle Semančíka. Okrem výsledku potešila aj hra, kde sme po celý zápas boli lepším mužstvom, agresívni a rýchli, dobre sme bránili a boli sme aj nebezpeční v útoku. Druhý zápas sme hrali proti rovesníkom z pražskej Dukly, kde sme domácich prekvapili výbornou hrou a aj výsledkom 3:1 v náš prospech. Gólovo sa presadili Kožuch a dvakrát skóroval Klein. V tento deň sme si aj pozreli majstrovský zápas 1. českej ligy medzi domácou Duklou Praha a Teplicami. V posledný deň už bolo na našich chlapcoch cítiť únavu z predošlých zápasov no na prekvapenie sme hrali opäť lepšie ako súper, ale po hrubých chybách sme prehrali s Admirou Praha 1:4. Celkovo sme odohrali najlepšie zápasy po celé to obdobie, kedy chodíme na tieto futbalové zájazdy do Prahy. V každom zápase sme boli futbalovejší, čo nás teší najviac. Naše druhé mužstvo U14 bolo poskladané aj z mladších hráčoch, čo bolo badať nielen na hre ale aj na výsledkoch. Všetky zápasy sme prehrali no chlapci nazbierali cenné skúsenosti proti popredným českým prvoligovým mužstvám. Veľa chlapcov podalo veľmi dobré výkony, niektorí až na hranici svojich možností. Z tých najlepších možno zo ZŠ vo Veľkej spomenúť Michala Chromého, Dávida Straku, Juraja Lopušeka, Dávida Pacáka, Patrika Odrobinu či Patrika Langa. Ešte spomenieme, že každoročne sa okrem športového vyžitia zameriavame aj na kultúrne spoznávanie Prahy. Tento rok sme navštívili pražský hrad a okolie.


     • APRÍL 2016

       

      FK POPRAD LOVÍ TALENTY

       

      http://www.tvpoprad.sk/sportove-futbalove-triedy/

       


      Základná škola  s  materskou školou  Fraňa  Kráľa  Poprad – Veľká

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Fraňa Kráľa 2086/2 Poprad-Veľká oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa v zmysle vyhlášky 320/2008 Z.z. o základných školách uskutoční v budove školy od 5.apríla do  7.apríla 2016 od 12.00 hod. do 17.00 hod.

       

      Podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní paragraf. 20, odstavec 5, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

      viac v záložke "ZÁPIS do 1.ročníka"

       


      1.4.2016 - volejbal, žiaci

      4.4.2016 - vybíjaná, žiačky

      5.4.2016 - o 8.hod. v Dome kultúry - moderovaná projekcia na tému India - všetky farby Orientu pre žiakov 7.roč.

      5.4.2016 - 7.4.2016 - od 12.hod. do 17.hod. - zápis do 1.ročníka na šk.rok 2016/2017

      6.4.2016 - Testovanie 9 - testovanie žiakov 9.ročníka

      7.4.2016 - hádzaná, žiaci

      14.4.2016 - florbal, žiaci

      14.4.2016 - výber žiakov do športových tried

      15.4.2016 - florbal, žiačky

      do 20.4.2016 - odoslať prihlášky na SŠ a OG

      21.4.2016 od 16:30 do 17:30 - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy

      22.4.2016 - konferencia pre učiteľov biológie

      28.4.2016 - výber žiakov do športových tried


      FUTBALOVÉ TALENTY

      V prvej polovici marca sa mladší žiaci U11 FK Poprad zúčastnili na medzinárodnom mládežníckom turnaji v Korni.


     • OZNAM

      6.apríla 2016 (streda) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka pod názvom TESTOVANIE 9 - 2016.


       

      Popradskí piataci dosiahli nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní

      https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=88831

      Koncom novembra sa v našich základných školách prvýkrát uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníkov v materinskom jazyku a v matematike. Testovanie 5 malo overiť a zistiť stav vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov / pri prechode žiakov z primárneho vzdelania na nižšie stredné vzdelanie - teda z prvého stupňa na 2. stupeň /. Zároveň malo testovanie poskytnúť spätnú väzbu školám o pripravenosti žiakov na tento prechod a následne pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky sú zároveň veľmi dôležitou správou pre riaditeľov škôl, ktorým by mali pomôcť zistiť úroveň 1.stupňa  svojich škôl a hľadať opatrenia na zlepšenie tohto stavu. Testovanie piatakov totiž predstavuje prirodzenú vzorku žiakov bez skreslenia spôsobeného odchodom najlepších žiakov do iných škôl. Testovanie prebiehalo písomnou alebo elektronickou formou. Celoslovensky dosiahnutý priemer predstavuje 64,3%, v matematike je to 62% a v slovenskom jazyku 66,6%. „Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad dosiahli z tohto pohľadu nadpriemerné výsledky. Celkový priemer bol 68,94%, v matematike 68,48% a v slovenskom jazyku 69,40%. Naši piataci sú teda o 4,6% nad celoslovenským priemerom,“ informovala vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. Jednotlivé školy pritom dosiahli aj lepšie výsledky. Podrobnosti v tabuľke:

                                                          priemer   matematika   slovenský jazyk

      Spojená škola, Letná ulica    76,76        76,85             76,67

      ZŠ s MŠ  Fraňa Kráľa           72,46        71,93             72,98

      ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.   72,31        70,00             74,61

      ZŠ s MŠ, Komenského ulica  70,54        69,94             71,13

      ZŠ s MŠ, Francisciho ulica     69,74        69,25             70,23

      ZŠ s MŠ, Tajovského ulica      66,16        65,86             66,46

      ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica     65,17        63,66             66,67

      ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica    63,94        65,01             62,86

      ZŠ s MŠ, Jarná ulica              63,42        63,81             63,02

      --------------------------------------------------------------------------------

      POPRAD                                          68,94        68,48             69,40

      SR                                          64,3       62              66,6


       

      Základná škola  s  materskou školou  Fraňa  Kráľa  Poprad – Veľká

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Fraňa Kráľa 2086/2 Poprad-Veľká oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa v zmysle vyhlášky 320/2008 Z.z. o základných školách uskutoční v budove školy od 5.apríla do  7.apríla 2016 od 12.00 hod. do 17.00 hod.

       

      Podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní paragraf. 20, odstavec 5, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

      viac v záložke "ZÁPIS do 1.ročníka"


      1.3.2016 - fyzikálna súťaž Delta

      1.3.2016 - v OC Forum - výstava "Vynálezy a objavy, ktoré hýbu svetom" - pre žiakov 6.roč.

      http://www.tvpoprad.sk/vystava-vynalezy-a-objavy/

      3.3.2016 - volejbal, st. žiaci

      3.3.2016 - testy PROFORIENT pre žiakov 8.ročníka

      4.3.2016 - futbal, najml.žiaci

      8.3.2016 - Pytagoriáda 3.-5.roč.

      9.3.2016 - Pytagoriáda 6.-8.roč.

      16.3.2016 - OK FO

      17.3.2016 - OK HK

      18.3.2016 od 9:30 do 10:30 - FESTHRY 2016 - žiaci 2.- 4.roč sa zúčastnia festivalu hier v Aréne

      21.3.2016 - matematický KLOKAN

      21.3.2016 - veľkonočné tvorivé dielne

      23.3.2016 o 17:00 - rodičovské združenie pre žiakov športových tried.

      24.3.-29.3.2016 - Veľkonočné prázdniny

      Vyučovanie pokračuje v stredu 30.3.2016

      30.3.2016 o 8:30 - cirkusové vystúpenie - Cirkus Jacko - v telocvični školy

     • Základná škola  s  materskou školou  Fraňa  Kráľa  Poprad – Veľká

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Fraňa Kráľa 2086/2 Poprad-Veľká oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa v zmysle vyhlášky 320/2008 Z.z. o základných školách uskutoční v budove školy od 5.apríla do  7.apríla 2016 od 12.00 hod. do 17.00 hod.

       

      Podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní paragraf. 20, odstavec 5, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

      viac v záložke "ZÁPIS do 1.ročníka"