• - Obrázok 1

      8.10.2015

      od 16,30 - PLENÁRNE ZASADNUTIE RZ

      od 17,00 do 18,00 - TRIEDNE ZASADNUTIE RZ

       

      18.9.2015 - Cvičenia v prírode 1.- 4.roč.

      Účelové cvičenia v teréne 5. - 9.roč. +opekačka :)

       

      16.9.2015 - žiaci 5.A pod vedením PaedDr.B.Janovovej mali pripravené Literárno - dejepisné dopoludnie.

      Od 8,00 - do 11,00 navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade

      od 11,30 - do 13,00 boli na exkurzii v Scherfelovom dome v Poprade - Veľkej.

       

      3.9.2015 - triednické práce (1.roč. - 3h; 2, 3, 4.roč. - 4h; 5. - 9.roč. - 5h)

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/16 bude v stredu 2. 9. 2015 o 9.00 v areáli školy - asfaltová plocha.

      Oznam pre stravníkov ŠJ

      Na stravu v ŠJ sa môžete prihlásiť v kancelárií vedúcej ŠJ od 26.8.2015 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

      Žiaci, ktorí zaplatili za stravu v mesiaci august 2015 sú prihlásení na obedy od 3.9.2015, nemusia sa na obed prihlásiť.

      Prevádzka ŠJ začína 3.9.2015 t.j. štvrtok. /Dňa 2.9.2015 sa nevarí/

       

      Pomôcky pre 1.ročník

      laugh     Pomocky__pre_1.docx

       

      Pomôcky pre 2.ročník

      cheeky    Pomocky__pre_2.doc

      Pomôcky pre 3.ročník

       wink   Zoznam_zositov_pre_3.docx

      Pomôcky pre 4.ročník

      smiley   Zoznam_pomocok_do_4.doc

     •  

       - Obrázok 1

       

      OZNAM

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr 25.6.2015 do 8.00 hod., z dôvodu ukončenia školského roka. V prípade choroby si obed odoberiete v obedári. Stravovanie končí 30.6.2015 t.j. utorok, v čase od 10.15 do 11,30 hod.

      ŠJ Vám praje krásne prázdniny!

       

      BOTANICKÝ CHODNÍK http://www.tvpoprad.sk/botanicky-chodnik/

      zaujímavosti, videá: http://tuul.sk/material/aurel-viliam-scherfel/

       

      1.6.2015 - DEŇ DETÍ

      4.6.2015 - Fotografovanie triednych kolektívov

      5.6.2015 - dejepisná exkurzia - Liptovský Mikuláš

      SUPER AKCIA: 5.6.2015 - žiaci 5. - 6. roč. privítajú  štafetu paracyklistov v sprievode osobností šoubiznisu

       - Obrázok 2

      http://v2.noviny-poprad.sk/clanok.php?id=650
       

      pozri: http://www.tvpoprad.sk/cez-slovensko-za-5-dni/

       - Obrázok 3

      http://www.parasport24.com/index.php/projekty/2015/225-8-rocnik
      http://www.teraz.sk/magazin/cez-slovensko-na-bicykli-za-5-dni-charit/134621-clanok.html

      Marián Lechan, Janko Grex, Ján Mečiar, Samuel Migaľ, Přemysl Boublik, Zuzka Glabazňová, Lydka Chovancová, Martin Šmahel,

      Jaroslav Taraba, Dušan Prachár, Marián Ligda, Martin Joppa, Miroslav Jašák, Peter Štefanides, Dávid Palát, Jan Matoušek

      Stano Biath, Miroslav Pastucha, Vojtech Német, Zdenek Šafránek, Aleš Raušch, Dušan Pitoňák, Lucia Rudyová, Jakub Petraník,

      Katka Landlov, Martin Harich, Radek Bakalář, Richard Lintner - podpora na jedenej alebo dvoch etapách, Marek Viedenský, Ján Žgravčák,

      Dominika Šulková, Janka Košíková, Bibiana Ondrejková, Zuzka Vačková, Daniel Cintula, Dušan Bulvas, Marek Šalát, Vilo Koškar,

      Ivan Melicher, Ladislav Lazar, Ján Keselý....

       To je zoznam ľudí, ktorí sa zúčastnili podujatia pod názvom Cez Slovensko na bicykli, ktorého 8. ročník mal zástavku aj v našej škole.

      10.6.2015 - divadelné predstavenie 7.A

      10.6.2016 - exkurzia do Botanickej záhrady 6.A, 6.B

      10.6.2015 - CITY RUN

      12.6.2015 - AJ divadelné predstavenie 5. a 6. roč.

      18.6.2015 - čitateľský maratón 1. - 5.roč.

      19.6.2015 - rozlúčkový večierok žiakov 9.roč.

      do 22.6.2015 - uzatvoriť klasifikáciu jednotlivých predmetov

      25.6.2015 - teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie, Didaktické hry

      26.6.2015  - účelové cvičenie v teréne, didaktické hry

      27.6.2015 - VELICKÝ JUNIÁLES

       

      30.6.2015 - Slávnostné ukončenie šk.roka 2014/2015

     •  

       - Obrázok 1

      HLASUJTE:

      http://www.schooldance.sk/videa/z-varkoca-pod-partu.html

      http://www.schooldance.sk/videa/z-varkoca-pod-partu-2.html

       

      3.5.2015 - 28.5.2015 - základný plavecký výcvik pre žiakov 3.roč. (utorok, streda, štvrtok)

      5.5. - 6.5.2015 - futsal

      5.5.2015 - beseda s políciou - dopravná výchova pre 1.- 4.roč.

      7.5.2015 - testovanie žiakov 4.roč. ZŠ zo všeobecných študijných predpokladov

      7.5.2015 o 13.hod. sa uskutoční pietna spomienka spojená s kladením vencov pri príležitosti 70.výročia viťazstva nad fašizmom a skončenia 2.sv.vojny pri pamätníku padlých bojovníkov v parku pri železničnej stanici.

       

      10.5.2015 o 15.00 hod. AKADÉMIA KU DŇU MATIEK V KINE MÁJ

       - Obrázok 2

       

      11.5.2015 a 14.5.2015 - prijímacie skúšky na stredné školy

      11.5.2015 - 14.5.2015 - ZBER PAPIERA

      od 7.00 - 15.00 v stodole v areáli školy, alebo priamo vo firme Brantner na Novej ulici v Poprade - Veľkej

      13.5.2015 - OK MF ml.žiaci

      14.5.2015 - enviromentálny seminár

      19.5.2015 - Mladý zachranár

      20.5.2015 - 21.5.2015 - OK atletika

      22.5.2015 - exkurzia B.Štiavnica

      22.5.2015 - DDI 2.A a 1.A

      22.5.2015 OTVORENIE BOTANICKÉHO CHODNÍKA

      26.5.2015 - Medzníky 2. sv. vojny

      - žiaci našej školy obsadili krásne 3.miesto

       

      Fotografovanie triednych kolektívov sa prekladá na 4.6.2015.