• apríl 2018

     • Blahoželanie:

      Matúš Vaverčák sa umiestnil na krásnom šiestom mieste na KRAJSKOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Prešove.

      Vanesa Hauserová, Juraj Pompa a Matúš Vaverčák sa umiestnil na krásnom 2.mieste v súťaži Medzníky 2.sv.vojny.  http://www.tvpoprad.sk/medzniky-2-sv-vojny-3/

      Talentové skúšky do futbalových tried:  http://www.tvpoprad.sk/talentove-skusky-do-futbalovej-triedy/

      škôlka: http://www.tvpoprad.sk/prestavba-ms-na-tranovskeho-vo-velkej/

       

      zápis do prvého ročníka: http://www.tvpoprad.sk/zapis-do-prveho-rocnika-zs/

      hádzaná: http://www.tvpoprad.sk/okresne-kolo-v-hadzanej-2/

      Opať je tu možnosť poukázať 2% z dane.

      Rodičom a sympatizantom vopred ďakujeme.

      Akcia: HLASUJTE za našu školu na stránke www.facebook.com/forumpoprad/

      od 28.3.2018 do 6.4.2018.

      Ďakujeme!

       

      Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      9.4.2018 o 16:00 - výber žiakov do športových tried

      12.4.2018 - KK GeO

      17.4.2018 - OK MO 6.-8.roč.

      20.4.2018 - Popoludnie s dobrotami ŠKD

      23.4.2018 - klasifikačná porada

      25.4.2018 - OK BiO

      26.4.2018 - KK CHO

      26.4.2018 od 16:30 - 17:30 - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy

       

      ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA na šk.rok 2018/2019

       

      3.4.2018 - 5.4.2018

      Ďalšie informácie a tlačivá nájdete vľavo v záložke "ZÁPIS do 1.ročníka".

       

     • Január 2018

     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       

      Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      11.1.2018 od 16:30 - 17:30 - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi

      15.1.2018 - 19.1.2018 - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.roč.

      16.1.2018 - OK OAJ

      17.1.2018 - OK Šaliansky Maťko

      http://www.tvpoprad.sk/saliansky-matko-ocami-deti/

      Katarína Meltzerová - obsadila 1.miesto v OK Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti v I.kategórii. Našu školu a okres Poprad bude reprezentovať v krajskom kole v Prešove vo februári 2018. Blahoželáme.

      18.1.2018 - OK ONJ

      22.1.2018 - klasifikačná porada

      22.1.2018 - fotografovanie portrétov

      V mesiaci január budú triedne kolá a školské kolo HK pre žiakov 2. -  9.roč.

     • Marec 2018

     • Udelenie riaditeľského voľna

      žiakom 6. až 8. ročníka

       

          Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad, PhDr. Richard Bekess oznamuje, že žiakom 6. až  8. ročníka tunajšej školy,  udeľuje dňa 21. marca 2018 (streda) riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom z organizačných dôvodov Testovanie T9 – 2018 žiakov deviateho ročníka.

      Žiaci 6. - 8. ročníka, ktorí majú riaditeľské voľno sú automaticky odhlásení z obeda.

      Kto má o stravu záujem, musí sa prihlásiť u vedúcej školskej jedálne do 19. 03. 2018 (pondelok).

      Žiaci 1. – 5. ročníka majú riadne vyučovanie. Školský klub detí a školská jedáleň funguje v nezmenenom režime.

      Opať je tu možnosť poukázať 2% z dane.

      Rodičom a sympatizantom vopred ďakujeme.

      Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      6.3.2018 - jednodňová exkurzia do Osvienčimu pre žiakov 8.-9.roč.

      13.3.2018 - Pytagoriáda 3.-5.roč.

      14.3.2018 - Pytagoriáda 6.-8.roč.

      16.3.2018 - OK FO

      19.3.2018 - Matematický KLOKAN

      21.3.2018 - TESTOVANIE T9-2018

      22.3.2018 - ŠK Medzníky 2.svetovej vojny

      22.3.2018 - od 15:00-17:00-Deň otvorených dverí (1.stupeň ZŠ)

      23.3.2018 - OK CHO

      29.3.2018 - 3.4.2018 - Veľkonočné prázdniny

      Vyučovanie pokračuje v stredu 4.4.2018.

      ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA na šk.rok 2018/2019

       

       

     • FEBRUÁR 2018

     • Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 ako Dodatok č. 1 k VZN  mesta Poprad č. 8/2012 sa mení od 1.2.2018 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach nasledovne:

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka sumou vo výške  8,- €.

      1.2.2018 od 10:00 - karneval pre žiakov 1.stupňa

      2.2.2018 - polročné prázdniny

      6.2.2018 - OK GeO

      6.2.2018 o 10:30  - divadelné predstavenie pre žiakov 1.- 4.roč. - PREKLADÁ SA

      7.2.2018 - ŠK HK

      8.2.2018 - OK BiO

      9.2.2018 - ŠK CHO

      15.2.2018 - OK DO

      21.2.2018 - KK Šaliansky Maťko. Reprezentovať v Prešove nás bude Katarína Meltzerová.

      26.2.2018 - 2.3.2018 - jarné prázdniny

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 5.3.2018.

     • DECEMBER 2017

     • O z n a m

       

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr  19.12.2017 utorok do 14:00 hod., z dôvodu ukončenia kalendárneho roka.  V prípade choroby, obed si odoberiete v obedári. Stravovanie sa končí 22.12.2017 t.j. piatok v čase od 11:45 do 13:00 hod.

       

      Prajeme krásne VIANOCE!

      4.12.2017 - ŠK DO

      5.12.2017  - ŠK GO

      6.12.2017 - privítanie Mikuláša v škole

      7.12.2017 - Pytagoriáda P3 - P5

      8.12.2017 - Pytagoriáda P6 - P8

      17.12.2017 - POSOLSTVO VIANOC  - vystúpenie v evanjelickom kostole vo Veľkej

      18.12.2017 o 14:00 - generálka programu na Vianočnú akadémiu

      20.12.2017 o 17:00 - VIANOČNÁ AKADÉMIA pre verejnosť v KINE MÁJ

      DECEMBER 2017 - Obrázok 1

      23.12.2017 - 5.1.2018 -VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      Vyučovanie sa začne v pondelok 8.1.2018.

     • NOVEMBER 2017

     • 3.11.2017 - stolný tenis

      7.11.2017 o 10:00 - videoprojekcia Vietnam pre 6.roč.

      10.11.2017 - ŠK O ANJ

      10.11.2017 - burza stredných škôl pre 8. a 9.roč.

      16.11.2017 - divadelné predstavenie Rómeo a Júlia pre 7. - 8.roč.

      16.11.2017 - KOMPARO 2017 - testovanie pre žiakov 9.roč.

      15.-18.11.2017 - futbalový turnaj, Praha

      22.11.2017 - Testovanie 5 - 2017

      27.11.2017 - 29.11.2017 - ZBER PAPIERA

      29.11.2017 - OK OSJ

      29.11.2017 - futsal

      Futbalisti z Veľkej opäť v Prahe

       

      Už po deviatykrát sme sa vybrali do stovežatej Prahy s cieľom konfrontovať sa s českou ligovou špičkou v kategóriách starších žiakov. Tento rok sme mali o jeden zápas navyše, miesto trojzápasového tripu sme absolvovali štvorzápasový futbalový zájazd.

       

      V kategórii U15 sme mali 17 našich hráčov a 2 hráči, ktorých sme chceli vidieť a s potenciálnym prestupom k nám v zimnom prestupovom období. Zo základnej školy Aurela Viliama Scherfela, kde máme futbalové triedy, boli títo hráči: Filip Regitko, Ferantišk Lech, Alexander Baláž, Damán Šimon, Pavol Bryndza, Šimon Čonka, Sebastián Kuzár, Damián Kačmarčík, Dominik Ďurčák. Osatní hráči, ktorí navštevujú rôzne škole v Poprade či okolí boli títo:  Martin Buša, Matrin Šarišský, Adam Parížek, Rastislav Wikarski, Peter Šoltis, Samuel Kopač, Boris Boleš a Oliver Slivka.

       

      Celý futbalový zájazd nechcem hodnotiť výsledkovo ale herne. Prvý zápas na Strahove proti sparťanskej U14 bol z našej strany vynikajúci, dovolím si povedať, že jeden z najlepších počas celej jesene ak nie najlepší. Chlapci boli aktívni, futbaloví, kombinační, nechýbal však ani dôraz v osobných súbojoch. Ak by to skončilo vyšším rozdielom skóre v nás prospech, nikto by nebol prekvapený, mali sme veľa gólových šancí. Po zápase nám tréner Spraty povedal, že už dlho ich súper tak dobre „nezavrel“ na vlastnej polovici ihriska a v pokutovom území. 

      Ďalší zápas s Bohemians Praha bol fyzický boj. Chlapci súpera a aj naši na užšej umelej tráve viac menej len bojovali, o kombinácii sa ťažko dá hovoriť. Polčasový výkon bol ešte priaznivý, no po priestriedaní a ubúdaní fyzických síl sme dostali pomerne veľa gólov z rýchlych protiútokov. Hra nebola až taká zlá, no stále nám chýbal povestný „polkrok“ v súboji.

      O necelých 18 hodín sme nastúpili na ďalší zápas, proti nám sa postavila Dukla Praha. Opäť to bolo futbalovejšie, kombinačnejšie k čomu prispel aj súper so snahou o kombináciu. Zlepšený výkon z našej strany hodnotím pozitívne, no v rozhodujúcich chvíľach nám už chýbalo nasadenie a začala sa prejavovať únava.

      Posledný zápas proti Aritme Praha sme nástupili v zmiešanej zostave U15 a U14. Proti súperovi sme mali pomalší rozbeh zápasu no postupom času sme stále viac a viac boli aktívni, v závere zápasu sme mohli rozhodnúť v náš prospech a sme radi, že chlapci bojovali do poslednej minúty, posledného hvizdu.

       

      15.11. 2017     Sparta Praha U14 – FK Poprad U15                        1:1 (1:1)          G: Kačmarčík

      16.11.2017      Bohemians Praha U15 – FK Poprad U15     8:1 (2:1)          G: Bryndza

      17.11.2017      Dukla Praha U15 – FK Poprad U15             4:0 (3:0)

      18.11.2017      Aritma Praha U15 – FK Poprad U15+U14  1:1(0:0)           G: Wikarski

       

                  Po futbalovej stránke hodnotím zájazd veľmi pozitívne, sme radi, že aj v našom mužstve sa našli chlapci, ktorí podali konštantne vynikajúce výkony a vedeli konkurovať najlepším pražským mužstvám či hráčom. Naopak, máme aj chlapcov, ktorí dosť výrazne zaostávajú za našimi najlepšími hráčmi. Chlapci ukázali na ihrisku aj morálno-vôľové vlastnosti, ktoré tiež sú potrebné pre rast hráča. Celkovo vo futbale dominuje rýchlosť, sila a agresivita v osobných súbojoch, kvalitná individuálna technika a v neposlednom rade vysoká taktická vyspelosť hráčov. Kto má tieto predpoklady, môže sa z neho stať výborný futbalista.

       

                  Okrem športovej stránky sme chceli chlapcom ukázať aj kúsok zo „stovežatej“ Prahy. Počas jedného popoludnia sme boli pozrieť pražský Orloj či Václavské námestie. Nevynechali sme ani jeden z najväčších obchodných centier Prahy – Palladium. V piatok večer sme boli aj na hokejovom zápase Sprata Praha – Olomouc v O2 Aréne, čo bol pre chlapcov veľký zážitok. V hľadisku bolo 10 000 ľudí a zápas skončil až na nájazdy.

                  5 dňový pobyt s chlapcami mal aj ďalší aspekt – utuženie a stmelenie kolektívu. My, tréneri, sme chlapcov spoznali aj po inej ako športovej stránke. Videli sme ich správanie mimo školy, tréningu, ako si vedia či nevedia upratať, ohľaduplnosť či ochotu pomôcť. V posledný deň sme mali s chlapcami aj individuálne rozhovory ohľadom ich pôsobenia a rastu v FK Poprad, spokojnosti či nespokojnosti. Ich názory na seba, trénerov, mužstvo či celkový zájazd v Prahe sú pre nás veľmi potrebné.

                  Chceli by sme sa touto cestou poďakovať vedeniu FK Poprad, že nám umožnilo tento zájazd a taktiež pánovi Alexandrovi Comissovi, ktorý nám všetky zápasy vybavil a umožnil tento veľký zážitok pre chlapcov ale aj trénerov.

       

                                                                             tréner U15 – Jozef Vernarec

       

      Tomáš Koterba, tréner U14 zhodnotil zájazd takto: Štyri nádherné strávené dni plné maximálnych športových výkonov a nezabudnuteľných zážitkov strávili naši futbalisti v stovežatej Prahe. Absolvovali náročné súboje na hranici svojich možností, skonfrontovali sa v krátkom čase s českou konkurenciou a veríme, že prišli nato, ako byť ešte lepšími. My, tréneri, im s touto snahou o proces napredovania a zlepšovania, obohatení o nové poznatky, či skúsenosti pomôžeme. Veríme, že započatá práca a silný kolektív otužený aj týmto tripom v Prahe bude skôr, či neskôr odmenený a úspešný. Sústredenia sa zúčastnili títo hráči: Glajza, Mlynár, Žabinský, Ďateľ, Dianovský, Chodníček, Ďurta, Novák, Sopko, Kučera, Jína, Biskub, Juščák, Vaľko, Mravec, Fajtl, Rodák, Rybovič

       

      Výsledky

      Sparta Praha - Fk Poprad       7:0

      Bohemians - Fk Poprad         5:1 Rybovič

      Dukla Praha - Fk Poprad       6:4 Biskub, Rodak, Kučera, Fajtl

      Aritma Praha - Fk Poprad      1:1 Rodak

      Menný zoznam hráčov z Prahy:

       

      Horný rad zľava: Patrik Kendra, Dominik Orság, Dominik Cimerman, Michal Odrobina, Patrik Rataj, Jaroslav Jakubčo, Tomáš Budzák,  Alex Rataj, Alex Murín, Alex Vrbjar, Maxim Kapsdorfer

      Dolný rad zľava: Frederik Sekáč, Filip Maličký, Alex Dupľák, Daniel Ďurčo, Dušan Renner asistent trénera, Boris Rigo hlavný tréner, Pavel Orság vedúci družstva, Michal Svisták, Thobias Justh, Sebastián Kuraj, Timotej Stanko

       

      Ako už tradične v polovici novembra sa naši chlapci zúčastňujú na hernom pobyte v metropole Čiech – stovežatej Prahe. Vďaka výborným kontaktom popradského rodáka a bývalého trénera p. Alexandra Comissa si môžeme konfrontovať našu výkonnosť s českou futbalovou špičkou – Sparta, Slávia, Bohemians. V tomto roku sme mali šťastie aj na pozvanie klubu Meteor Praha na významný pražský turnaj „O pohár hlavného mesta Praha“ a dokonca deň pred odchodom nás kontaktovali z ďalšieho pražského klubu Motorlet Praha,

      či by sme im nechceli vyplniť jedno miesto na ich turnaji, ktoré sa im nečakane  uvoľnilo. Na oboch turnajoch štartovali špičkové české kluby na čele so Spartou, Sláviou, Plzňou, Bohemiansom, Teplicami a ďalšími , takže sme odohrali v priebehu 3 dní 15 turnajových a 1 prípravný zápas. Vyše 350 minút  kvalitného futbalu dôkladne preverilo výkonnosť všetkých

      21 futbalistov z našej U-13. Musím s radosťou konštatovať, že vo všetkých  zápasoch hrali chlapci oduševnene, s maximálnym úsilím a tiež s hernou kvalitou. V zápasoch sme videli pekné akcie, výborné zákroky brankárov, veľa streleckých pokusov, v zápase so Spartou Praha zakončenie na sparťanskú bránu „nožničkami“,  gól do sparťanskej prázdnej brány po vyšachovaní ich obrany, úspešnú penaltovú drámu na turnaji, víťazstvo nad slávnou Bohemkou a teší ma aj vzostupná forma pred koncom druhého turnaja, kedy sme si mysleli, že chlapci nám fyzicky „odídu“, ale naopak, oni svoje výkony stupňovali do konca.

      Samozrejme, že špičkové české družstvá nám pripomenuli a odkryli aj naše nedostatky, a to najmä v rýchlostnom prevedení herných činností, v pohybe bez lopty, pri preberaní a obsadzovaní hráčov pri našich defenzívnych štandardných situácii.

      Všetky plusy, ale aj mínusy chlapcov posúvajú  v ich futbalovom raste a hernom sebavedomí. Len takéto ťažké zápasy, v ktorom Vám súper dá minimum priestoru a času na hru nás môžu posunúť do slovenskej špičky, kde sa chceme časom prepracovať. Obrovským zážitkom pre mňa ako trénera, ale samozrejme aj pre chlapcov bolo semifinále prvého turnaja, kde na seba narazili Sparta a Slávia. Mohli sme spoznať rivalitu v hľadisku, ktorá panuje medzi oboma klubmi, ale na ihrisku férový boj so špičkovými individuálnymi výkonmi a futbal, ktorý v niektorých momentoch pripomínal dospelý futbal

       

      Samozrejme, okrem športových aktivít  chlapci spoznali Prahu aj po iných stránkach. Večerná prechádzka cez Hradčany, Karlov most, či pešia zóna Václavského námestia, cestovanie metrom, nočná cesta  a (ne)spanie vo vlaku, alebo vianočné nákupy v jednom z pražských nákupných centier opäť raz utužili tento kolektív. V nie luxusnom, ale slušnom ubytovaní v jednom z pražských hostelov sa chlapci ešte viac spoznali, sem-tam nám trénerom museli a chceli liesť na nervy, ale celkovo sa im chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu nášho klubu a mesta, za disciplinovanosť, slušné správanie na turnajoch a pri nie jednoduchých presunoch večernou Prahou.

       

      Verím, že svojimi výkonmi sme presvedčili organizátorov turnajov o kvalitách chlapcov v FK Poprad a už v budúcom roku bude na tieto turnaje pozvaná aj terajšia popradská U-12. Od organizátorov  máme ústny prísľub.

       

      Výsledkový servis:

       

      16.11.2017 prípravný zápas

      FK Poprad U-13  :  SPARTA Praha U-12  3:5 (polčas 1:2)

      góly Popradu: Kuraj 2, Orság

      hralo sa 2 x 30 minút systémom 7 + 1

       

      Výborný zápas proti Sparte U12, ktorý vedie tabuľku I.ligy U13, keďže Sparta hráva vo svojich súťažiach s o rok mladšími chlapcami. Na jednej strane skutočne veľmi šikovní sparťania a na druhej strane kolektívny, bojovný výkon našich chlapcov. Škoda lacných dvoch gólov v úvode zápasu, potom sme hru vyrovnali a po pekných góloch sme Spartu držali v napätí a maximálnom úsilí až do konca.

      V dodatkom  treťom polčase, keďže nafukovacia hala bola ešte voľná sme prehrali  0 : 2.

       

      17.11.2017 – turnaj „O pohár hlavného mesta Praha

       

      FK Poprad – FK Teplice                    0:1

      FK Poprad – SK Slávia Praha           0:3

      FK Poprad – FK Motorlet                  1:2 – gól Orság

      FK Poprad -  Bohemians Praha         0.4

      FK Poprad – FK Mladá Boleslav      1:1 – gól Kendra

      FK Poprad -  FK Meteor Praha 0:0 – pok. Kopy 3:2 (Kuraj, Ďurčo, Odrobina)

       

      Veľmi kvalitný turnaj, kde svoju kvalitu ukázali hlavne Slávia a Sparta. Množstvo talentovaných futbalistov zo špičkových českých prvoligových družstiev preverilo našu kvalitu. Celkové 9. miesto z 12 účastníkov mohlo byť ešte lepšie, ale nie vo všetkom sa nám darilo, hlavne v útočnej činnosti. Chlapci sa musia učiť pracovať v rýchlejšom tempe vo všetkých činnostiach či už s loptou, ale aj bez nej. Získali sme ďalšie skúsenosti

       

       

      18.11.2017 – turnaj „O pohár Motorletu“

       

      FK Poprad – Vyšehrad Praha             0:0

      FK Poprad – Žižkov Praha                0:2

      FK Poprad – ABC Braník Praha       2:0 (góly Murín, Justh)

      FK Poprad – Admira Praha                1:1 (gól Murín)

      FK Poprad – Sparta Praha                 0:3

      FK Poprad – Motorlet Praha              0:1

      FK Poprad – Slávia Praha                  0:1

      FK Poprad – Bohemians Praha          1:0 (gól Pisarčík)

      FK poprad – Tempo Praha                 1:1 (gól Maličký)

       

      Taktiež veľmi kvalitný turnaj na ktorom sa zúčastnili všetky pražské futbalové kluby, takže pozvánku od organizátorov si veľmi vážime. Všetky zápasy mali vysokú úroveň. Herne sme boli s výkonmi spokojní, škoda zápasov so Žižkovom a Motorletom, kde sme boli herne lepší, ale v koncovke sme zlyhali. Dobrý výsledok sme dosiahli aj so Sláviou Praha, kde sme siahali po remíze, ale jedna chyba v obrane nás o ňu obrala. Cenné je víťazstvo nad Bohemiansom, ktorému sme vrátili prehru z predošlého dňa. Záver turnaja sme podávali veľmi dobré, kolektívne výkony. Celkovo sme skončili na          7. mieste z desiatich družstiev, od tretieho po deviate miesto bol rozdiel 5 bodov, čo svedčí o vyrovnanosti družstiev.

       

      Boris Rigo, tréner FK Poprad U-13

       

       

     • OKTÓBER 2017

     • 4.10.2017 - cezpoľný beh

      6.10.2017 - beseda s futbalovým trénerom P. Hapalom pre žiakov FK Poprad

      https://www.youtube.com/watch?v=O1Yeqm5YcvU

      http://fkpoprad.sk/deti-a-mladez/mladi-futbalisti-na-besede-vyzmykali-sokolikov/

       

      10.10.2017 - exkurzia pre žiakov 6.A a 6.B  - Liptovský Mikuláš

      11.10.2017 o 16:30 - sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov. Po skončení bude triedne RZ a konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy.

      - Prebieha informačná výchova v Podtatranskej knižnici.

      - Začína krúžková činnosť.

      - Ovocno  - zeleninový deň pre žiakov 1.- 4.roč

      Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30.10.2017 a končia sa 31.10.2017. Vyučovanie sa začne vo štvrtok 2.11.2017

     • - Obrázok 1


      Príjmeme do pracovného pomeru upratovačku na zastupovanie počas PN, nástup ihneď.           tel.   052/7722806,   0910890473

       

      13.9.2017 o 8:00 - Dni Európského kultúrneho dedičstva - historická prehliadka Sp. Soboty - 9.A a 9.B

      13.9.2017 - literárne, dejepisné dodpoludnie - Podtatranská knižnica - 5.A, 5.B

      14.9.2017 - literárna exkurzia - Martin - 9.A a 9.B

      28.9.2017 - cvičenia v prírode a účelové cvičenia v teréne

      29.9.2017 - exkurzia - Červený kláštor, Strážky, Kežmarok - 6.A,6.B


     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       - Obrázok 1


      SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2017/2018 bude v pondelok 4.9.2017 o 9.00 pred budovou školy :)


      Oznam pre stravníkov ŠJ

      Na stravu v ŠJ sa môžete prihlásiť v kancelárií vedúcej ŠJ od

      8.00 hod. do 15.00 hod.

       

      Žiaci, ktorí zaplatili za stravu v mesiaci august 2017 sú prihlásení na obedy od 5.9.2017, nemusia sa na obed prihlásiť, je ale potrebné vypísať zápisný lístok.

       

      Prevádzka ŠJ začína 5.9.2017 t.j. utorok. /Dňa 4.9.2017 sa nevarí/


      Zoznam pomôcok pre 1.stupeň ZŠ

      Pomôcky pre 1.ročník

      laugh     Pomocky__pre_1.docx

       

      Pomôcky pre 2.ročník

      cheeky    Pomocky__pre_2.doc

      Pomôcky pre 3.ročník

       wink  Zoznam_pomocok_pre_3.docx 

      Pomôcky pre 4.ročník

      smiley  Zoznam_pomocok_pre_4.roc..doc