• pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       - Obrázok 1


      OZNAM ŠJ

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr 27.6.2017 utorok do 14:00 hod. z dôvodu ukončenia školského roka. V prípade choroby si obde odoberiete v obedári.

      Stravovanie sa končí 30.6.2017 t.j.piatok v čase od 10:00 - 12:00


      KLUB VELIČANOV  vyhlasuje súťaž

       

      O najzaujímavejšiu historickú fotografiu Veľkej

       

      Klub Veličanov pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej vyhlasuje pre žiakov ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela súťaž o najzaujímavejšiu historickú fotografiu, pohľadnicu alebo dokument Veľkej. Kritériom hodnotenia bude vek fotografie a zdokumentovanie dnes už neexistujúcich objektov.

      1. cena : TABLET

      Všetky vybrané a zverejnené fotografie, pohľadnice a dokumenty budú odmenené vecnými cenami.

      Po skopírovaní budú originály vrátené majiteľom. Majiteľ dokumentu zároveň dáva súhlas s jeho zverejnením v pripravovanej knihe o Veľkej prípadne na výstave o histórii Veľkej.

      Uzávierka súťaže bude dňa 9.6.2017, vyhodnotenie a odovzdanie cien dňa 24.6.2017 na juniálese v areáli základnej školy.

                                                                            

       

      Milan Hámor, predseda Klubu Veličanov v.r.

       


       

      1.6.2017 - fotografovanie triednych kolektívov

      1.6.2016 - Kráľ čitateľov 2.A

      2.6.2017 - program pri príležitosti MDD - ukážka psovodov, ukážka práce hasičov, DOD VÚ Poprad Stráže

      2.6.2017 o 17:00 - odovzdávanie ceny "O najšportovejšiu školu" v Aréne Poprad

      6.6.2017 - dejepisná exkurzia  - Banská Bystrica - traja žiaci z 9.ročníka

      7.6.2017 - Šermiarsko - divadelná kumpánia

      12.6.2017 - 16.6.2017 - škola v prírode pre žiakov 3. a 4.ročníka

      16.6.2017 - historická konferencia  - Ján Brokoff

      23.6.2017 - hasiči - 1.- 4.ročník

      24.6.2017 - JUNIÁLES

       - Obrázok 2

      26.6.2017 - PROFORIENT, testovanie žiakov 8.roč.

      23.6.2017 -  Teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie v teréne (5.- 9.roč.)

                        - Teoretická príprava žiakov na Didaktické hry (1. - 4.roč.)

      28.6.2017 - účelové cvičenia v prírode - praktická časť (5. - 9.roč.)

                       - didaktické hry v prírode (1. - 4.roč.)

      30.6.2017 o 9:00 - SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

       


       

      ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV:

      winkKonferencia o Brokoffovi: Karolína Bielená, Daniel Pafko, Juraj Pompa- pod vedením Mgr. Lucie Hartingerovej

      príspevok do zborníka: Immaculaty_final.pdf

      winkKráľ čitateľov v 2.A - 1. miesto: Katarína Meltzerová

      winkDiplom - Adam Zeman - zlaté pásmo v 2. katagórii v keyboardovej súťaži Vychodoslovenského regiónu

      Sutaz.mp4

      surpriseDiplom - Dominika Zemanová a Barbora Sopková -  Výtvarná súťaž s európskou tematikou

      https://www.youtube.com/watch?v=p6ZcHcPfuqM

      smileyDiplom - Vanesa Chovancová, Katarína Margetajová a Štefan Kollár -  za 3.miesto v 10.ročníku súťaže základných škôl okresu Poprad a Kežmarok "MEDZNÍKY 2.svetovej vojny"

      smiley1.miesto - Jakub Mereš - Deti a architektúra

       http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php

      winkNajúspešnejšia riešiteľka KLOKANa - Sofia Stanková

      smiley4.miesto v okresnom kole biologickej olympiády - kat. D - Ondrej Osvald

     • pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

      AURELA VILIAMA SCHERFELA

       - Obrázok 1


      KLUB VELIČANOV  vyhlasuje súťaž

       

      O najzaujímavejšiu historickú fotografiu Veľkej

       

      Klub Veličanov pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej vyhlasuje pre žiakov ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela súťaž o najzaujímavejšiu historickú fotografiu, pohľadnicu alebo dokument Veľkej. Kritériom hodnotenia bude vek fotografie a zdokumentovanie dnes už neexistujúcich objektov.

      1. cena : TABLET

      Všetky vybrané a zverejnené fotografie, pohľadnice a dokumenty budú odmenené vecnými cenami.

      Po skopírovaní budú originály vrátené majiteľom. Majiteľ dokumentu zároveň dáva súhlas s jeho zverejnením v pripravovanej knihe o Veľkej prípadne na výstave o histórii Veľkej.

      Uzávierka súťaže bude dňa 9.6.2017, vyhodnotenie a odovzdanie cien dňa 24.6.2017 na juniálese v areáli základnej školy.

                                                                            

       

      Milan Hámor, predseda Klubu Veličanov v.r.

       


      ZBER PAPIERA

      pondelok 29.5.2017 - štvrtok 1.6.2017

      od 7:00 - 15:00


      2.5.2017 - florbal, OK

      3.5.2017 - štúrov Zvolen, OK

      4.5.2017 - OK v malom futbale, najml. žiaci

      4.5.2017 a 18.5.2017 - výber žiakov do športových tried

      5.5.2017 - testovanie žiakov 4.ročníka ZŠ zo všeobecných študijných predpokladov

      5.5.2017 o 11.00 - vernisáž výstavy k 2.svetovej vojne v MsÚ

      5.5.2017 o 12:30 - pietna spomienka spojená s kladením vencov pri príležitosti 72.výročia viťazstva nad fašizmom a skončenia druhej svetovej vojny pri pamätníku padlých bojovníkov v parku pri železničnej stanici

      9.5.2017 - OK vo futbale, ml.žiaci

      9.5.2017 a 11.5.2017 - prijímacie skúšky na stredné školy

      11.5.2017 - Na bicykli bezpečne, 5.roč.

      12.5.2017 - Mladý záchranár CO

      14.5.2017 o 15:00 - kultúrny program pri príležitosti DŇA MATIEK v Kine Máj

       - Obrázok 2

      17.5 - 18.5.2017 - OK v atletike, st. žiaci

      18.5.2017 - Medzníky 2.svetovej vojny

      18.5.2017 - beseda so spisovateľkou pre žiakov 1.- 4.ročníka

      19.5.2017 - exkurzia v Banskej Štiavnici do banského múzea  - 8.ročník

      23.5 - 30.5 2017 - športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

      ZMENA: nie 23.5.2017 ale 1.6.2017- fotografovanie triednych kolektívov

      25.5.2017 - exkurzia pre žiakov 8.ročníka do múzea ochrany prírody a jaskynierstva v Liptovskom Mikuláši

      26.5.2017 o 10.30 - v Dome kultúry Poprad - Prešibaný Kocúr v čižmách, divadelné predstavenie pre žiakov 1. - 4.roč.

      27.5. - 28.5.2017 - rozlúčka s 1.stupňom pre žiakov 4.ročníka

      30.5.2017 - školský výlet 2.A, 2.B, 4.A


      ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV:

      winkDiplom - Adam Zeman - zlaté pásmo v 2. katagórii v keyboardovej súťaži Vychodoslovenského regiónu

      Sutaz.mp4

      surpriseDiplom - Dominika Zemanová a Barbora Sopková -  Výtvarná súťaž s európskou tematikou

      https://www.youtube.com/watch?v=p6ZcHcPfuqM

      smileyDiplom - Vanesa Chovancová, Katarína Margetajová a Štefan Kollár -  za 3.miesto v 10.ročníku súťaže základných škôl okresu Poprad a Kežmarok "MEDZNÍKY 2.svetovej vojny"

      smiley1.miesto - Jakub Mereš - Deti a architektúra

       http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php

      winkNajúspešnejšia riešiteľka KLOKANa - Sofia Stanková