• Výročie (23.4.1835 Veľká – 23.4.1895 Veľká)

    • pre žiakov: http://www.survio.com/survey/d/Q2V4A9V2J8P5D6R8R

      

     zaujímavosti, videá:

     http://tuul.sk/material/aurel-viliam-scherfel/

      

     Aurel Viliam Scherfel

      

     https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/6fTaTmDp29q5iwf

      

     Bol srdcom i citom Veľčan. Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne ovplyvnil život nielen vo Veľkej ale aj v širokom podtatranskom kraji. Jeho materinskou rečou bola nemčina. Základné vzdelanie získal vo Veľkej, gymnázium skončil v Rožňave. Vo Viedni vyštudoval botaniku a chémiu a následne i farmáciu. Po návrate domov prevzal vedenie lekárne Pelikán vo Veľkej a založil jej filiálku v Starom Smokovci. 26 rokov pôsobil ako presbyter evanjelickej cirkvi, v rokoch 1868-1870 bol starostom Veľkej. 19 rokov bol dozorcom tunajšej školy. Stal sa predsedom školskej stolice a členom Spolku spišských učiteľov. V roku 1856 založil školskú knižnicu a zbierkou získal 185 kníh. Počas jeho pôsobenia vznikla vo Veľkej evanjelická škola. Pozornosť sa venovala najmä telesnej výchove a záhradníctvu. Pri škole bola pokusná škôlka na pestovanie stromčekov. O svojej láske k deťom písal v diele Starostlivosť o novú generáciu. V roku 1881 sa stal zakladateľom Tatranského múzea vo Veľkej, kde ako riaditeľ pôsobil až do svojej smrti. Bol i predsedom mužského Veľčianskeho spevokolu. Venoval sa hlavne botanike, založil botanickú záhradu s vysokohorskou flórou vo Veľkej a Starom Smokovci. Vo svojom  laboratóriu urobil chemické analýzy minerálnych vôd zo Spiša, Šariša a herlianskeho gejzíru. Skúmal flóru Vysokých Tatier, zostavil niekoľko hodnotných herbárov, ktoré sú súčasťou zbierok Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Vo Veľkej vytvoril kúpele z bazénov, v ktorých sa lúhovali rastliny. Publikoval v odborných časopisoch. Scherfel bol zakladateľom spolku lekárov a lekárnikov Spišskej stolice, členom Rakúskeho spolku lekárnikov, Uhorského karpatského spolku a Karpatského turistického spolku. V roku 1862 sa zúčastnil  výstavy v Londýne, o rok neskôr medzinárodnej lekárnickej výstavy vo Viedni, kde získal čestný diplom. V roku 1885 bol na všeobecnej výstave v Budapešti taktiež ocenený diplomom. Krátko pred svojou smrťou r. 1895 prednášal v Kráľovsko-cisárskej botanickej spoločnosti vo Viedni. Vo svojej záveti daroval Veľčanom svoj dom, kde mala byť zriadená škôlka.  V súčasnosti slúži ako súkromná materská škola. V budove, v ktorej Scherfel žil a pôsobil je dnes Scherfelov dom - stála expozícia, ktorá dokumentuje jeho život i vedeckú prácu, múzeum histórie Veľkej a galéria umelcov. Po Scherfelovi je vo Veľkej pomenovaná i ulica.

      

     Myšlienkový, hodnotový odkaz Aurela V. Scherfela pre našu školu :

     1. Scherfel sa pohyboval v mnohojazyčnom prostredí, obyvatelia Veľkej sa v druhej polovici 19. storočia  hlásili k viacerým národnostiam.

     Ponúkame hrdosť na našich predkov, región, mesto, školu, na multikultúrnosť prostredia, národnostnú znášanlivosť.

     1. Scherfel založil vo Veľkej kúpele, botanickú záhradu i škôlku na pestovanie stromčekov. Bol dozorcom miestnej školy. Daroval Veľčanom rodinný dom a záhradu pre vytvorenie materskej školy.

     V areáli našej základnej školy sme postavili altánok – letný prístrešok, detské ihrisko pre širokú verejnosť a o niekoľko dní slávnostne otvárame malú botanickú záhradu, botanický chodník so skalkou, vysadenými rastlinami s informačnými tabuľami. Naša materská škola je postavená v záhrade, ktorú Veľčanom venoval A. V. Scherfel. Navrhujeme, aby sa naša škola stala kultúrnym, spoločenským a športovo-oddychovým centrom Veľkej.

      

     Pomník Aurela Viliam Scherfela voVeľkej, kde je aj pochovaný