• História školy

          • Základná škola v Poprade - Veľkej je pokračovateľkou škôl, ktoré vo Veľkej ako v samostanom meste existovali už od 16. storočia. Prvé historické zmienky o školstve vo Veľkej pochádzajú z poreformačného obdobia. V roku 1578 bola založená najprv jednotriedna, neskôr trojtriedna škola. Vyučovací jazyk bol nemecký. V roku 1788 sa evanjelická súkromná škola zmenila na dvojtriednu národnú školu a 14. novembra 1868 sa v novovzniknutej obecnej škole spojili evanjelické i katolícke deti. V tomto období bol dozorcom školy práve Aurel Viliam Scherfel. Roku 1913 mala Štátna ľudová škola 177 žiakov. 20. októbra 1919 sa začalo vyučovať v slovenskom jazyku. Začiatkom tridsiatych rokov mala škola 319 žiakov a 9 tried. Až do roku 1945 sa vyučovalo po slovensky a po nemecky. 9. októbra 1961 sa základná škola presťahovala do novopostavenej budovy, v ktorej sídli dodnes. Roku 1992 sa vytvorili športové triedy so zameraním na futbal. Najstaršie archívne dokumenty o materskej škole pochádzajú z roku 1904.