• Profil verejného obstarávateľa

    • 1. Podprahová zákazka:

     Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Predmet zákazky: 

     ČASŤ I   Jednodňové exkurzie,

     ČASŤ  II  Výmenné pobyty, domáce stáže a zahraničné stáže

     vyhlásený vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013 dňa 08.06.2013.

     a) Otváranie ponúk v časti "Ostatné" sa uskutoční dňa 27. 06. 2013 o 16.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

     b) Otváranie ponúk v časti „Kritériá“  sa uskutoční dňa 10. 07. 2013 o 16.30 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

     c) V podprahovej zákazke na predmet zákazky: „ČASŤ I Jednodňové exkurzie,  ČASŤ II  Výmenné pobyty, domáce stáže a zahraničné stáže“  bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

     1. KVALITA s.r.o. Popradské nábrežie 27/446, 058 01 Poprad
     2. PAXTRAVEL, s.r.o. Pečnianska 23, 851 01 Bratislava  .
     3. Ing. Štefánia Gazdová CK TAR-TOUR, 90 068 Plavecký Štvrtok 330

      

     Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Zverejnené dňa  15.07.2013

      

      

      

     2. Zákazka podľa § 9 odst. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení:

     1. Predmet zákazky: oprava terasy v MŠ Tranovského 7, Poprad - Veľká

         Zverejnené dňa 08.07.2013.

     2. Predmet zákazky: nákup školiaceho materiálu a potrieb  - výúčbový softvér.

        Zverejnené dňa 24.09.2013.

     3. Predmet zákazky: oprava podlahy a ochranných krytov na radiátory vo veľkej telocvični ZŠ

         Zverejnené dňa: 14.11.2013

     4. Predmet zákazky: nákup stoličiek a  lavíc  do ZŠ a detských stoličiek do MŠ
          Zverejnené dňa: 14.11.2013

     5. Predmet zákazky: nákup kovových šatníkových skriniek do ZŠ
         Zverejnené dňa: 25.11.2013

     6. Predmet zákazky: Výmena okien v ZŠ
          Zverejnené dňa: 26.11.2013

     7. Predmet zákazky: nákup stravovacích poukážok
          Zverejnené dňa: 02.01.2014

     8. Predmet zákazky: nákup čistiacich prostriedkov
         Zverejnené dňa: 06.02.2014

     9. Predmet zákazky: nákup tonerov a kancel. materiálu
         Zverejnené dňa 06.02.2014

     10.Predmet zákazky: náku výpočtovej techniky a softvéru
          Zverejnené dňa: 20.03.2014