• TERMÍNY - prihlášky, prijímacie skúšky, TESTOVANIE 9-2019    •  

     TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA SŠ v šk. roku 2018/2019     Ø     na školy s talentovou skúškou do                       20. februára 2019

      


     Ø     ostatné stredné školy do                                      10. apríla 2019

          

      

      
      

     „Testovanie 9-2019“                                                         03. a 04. apríl 2019 

      

      

      

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY v šk. roku 2018/2019

      

      

     TALENTOVÉ  SKÚŠKY         od 25. marca    do 15. apríla  2019 

      

     I. kolo


     1. termín                                                     13. mája  2019  /pondelok/

      

     2. termín                                                     16. mája  2019  /štvrtok/

      

      II. kolo

                                                      

                                                                          18. júna  /utorok/