• Webová stránka MŠ

    •  Upozorňujeme rodičov na spustenie

     novej webowej stránky MŠ

     http://mspopradvelka.edupage.org/      

     ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad